Privacy StatementStudio Holalola is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken: 
Post-/Vestigingsadres                          : Warmoezenierstr. 8
Postcode & Plaats                               : 3231 BR Brielle
KvK nr.                                               : 52723135
BTW nr.                                              : NL176265600B01
Telefoonnummer                                 : 06 23695965
e-mailadres                                        : studioholalola@gmail.com 

Studio Holalola  respecteert de privacy van al haar klanten.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Studio Holalola
- Uw voor- en achternaam;
- Uw e-mailadres;
- Uw huis adres en telefoonnummer;
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

Bijzonder en/of gevoelige persoongegevens die door Studio Holalola worden verwerkt
Studio Holalola verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, en deze gegevens actief door u aan mij zijn verstrekt of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Met welk doel en op welke grondslag verwerkt Studio Holalola persoonsgegevens?
Ik kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Studio Holalola en omdat u deze zelf hebt verstrekt.
De doelen van de gevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel:  1. Voor het afhandelen van uw betaling;
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst


Doel:  2. Om contact met u te kunnen opnemen (schriftelijk, e-mail, ), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst


Doel:  3. Om diensten aan u te kunnen leveren;
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Doel:  4. Om u te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten
Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Doel:  5. Studio Holalola verwerkt ook persoonsgegevens als de studio hier wettelijk toe verplicht ben, bijvoorbeeld voor de Belastingwetgeving
Grondslag:  Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
Studio Holalola bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen: gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht; Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
Termijn: 1 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden: Zodat ik eventuele gegevens van u terug kan vinden


Gegevens delen met derden
Studio Holalola verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht doen dit uiteraard ook met de grootst mogelijke zorg.

Studio Holalola deelt uw gegevens met de volgende personen of instanties:

Derde: Administratiekantoor/boekhouder
Categorie: Verwerker
Doel delen: Om de Belasting-aangifte te doen
Welke gegevens: Facturen


Derde: Bank
Categorie: Verwerkingsverantwoordeljke
Doel delen: Om betalingen voor mij te genereren
Welke gegevens: Bankrekeningnummer, naam


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door Studio Holalola in te zien, te corrigeren of te verwijderen.